พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

 • DSC_6831.JPG
 • DSC_6834.JPG
 • DSC_6835.JPG
 • DSC_6837.JPG
 • DSC_6839.JPG
 • DSC_6852.JPG
 • DSC_6845.JPG
 • DSC_6849.JPG
 • DSC_6855.JPG
 • DSC_6858.JPG
 • DSC_6859.JPG
 • DSC_6863.JPG
 • DSC_6864.JPG
 • DSC_6865.JPG
 • DSC_6871.JPG
 • DSC_6862.JPG
 • DSC_6868.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 31/05/2017