นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการแถลงข่าว เราทำได้ we can do it การจำหน่ายสินค้ามังคุดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดจันทบุรี ระหว่าง 22-24 พ.ค 63 โซน G เพื่อเตรียมขับเคลื่อนแนวคิด\"เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด\"

  • 98213914_1537868483057775_5682024145269817344_n.jpg
  • 97356465_1537868559724434_7660839715976773632_n.jpg
  • 97454862_1537868759724414_3890274474980802560_n.jpg
  • 97518340_1537868519724438_6717451863102324736_n.jpg
  • 97574587_1537868813057742_1485380242791989248_n.jpg
  • 97978132_1537868679724422_5350827998620680192_n.jpg
  • 98199382_1537868596391097_8924241274223984640_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/05/2020