วันที่ 5 กันยายน 2561 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8 ดำเนินการจัดระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร

  • 40643124_558793764555822_942727896789680128_o.jpg
  • 40756483_558794467889085_2059192284469002240_o.jpg
  • 40760687_558793941222471_5250600500067303424_o.jpg
  • 40844975_558794287889103_7122700989760536576_o.jpg
  • 40848417_558795324555666_5216063233521090560_o.jpg
  • 40851951_558793774555821_6111268713044901888_o.jpg
  • 40883780_558794127889119_5851366515248463872_o.jpg
  • 40906732_558794644555734_3710101408662421504_o.jpg
  • 40925841_558793811222484_8920875188095025152_o.jpg
  • 41073957_558793951222470_5164445719557308416_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018