วันที่ 23 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่บ้านป่ากุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์มะละกอ แค มะเขือพวง หญ้าเลี้ยงสัตว์ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา รวมทั้งมอบอาหารกลางวันพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำพิธีปล่อยคาราวานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้วในช่วงเช้า

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่บ้านป่ากุดหวาย ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่ ต้นพันธุ์มะละกอ แค มะเขือพวง หญ้าเลี้ยงสัตว์ และเชื้อราไตรโคเดอร์มา รวมทั้งมอบอาหารกลางวันพร้อมรับประทาน จำนวน 500 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำพิธีปล่อยคาราวานโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้วในช่วงเช้า

  • 70624064_1307001436144482_9051238827191959552_n.jpg
  • 70704513_1307001526144473_5613703069700194304_n.jpg
  • 70934289_1307001412811151_5406228743117078528_n.jpg
  • 71347625_1307001479477811_5443908555629395968_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 23/09/2019