นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ จ.นครพนม เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อเยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม นครพนม แนะเกษตรกรรวมกลุ่มผลิต สร้างคุณภาพในการผลิตแปรรูปเพิ่มมูลค่า

วันนี้ (11 มกราคม 2562) เวลา 10 .00 น. ที่ บริเวณแปลงแตงโมไร้เมล็ด บ้านแค หมู่ที่ 2 ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรกลุ่มดังกล่าว โดยมีนายเอนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดนครพนม พร้อมคณะร่วมให้การแนะนำ พร้อมให้ข้อมูลของการขับเคลื่อนงานการส่งเสริมการเกษตรระบบแปลงใหญ่ 
นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีภารกิจในการส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของเกษตรกรให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร และเพิ่มรายได้ของเกษตรกร ตลอดจนดูแลคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจึงได้จัดทำโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็น ศูนย์กลางในการด เนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ พันธุ์ ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก สำหรับการลงพื้นที่ได้ให้คำแนะนำและแนะแนวทางรวมไปถึงรับฟังอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงานของกลุ่มแปลงใหญ่แตงโมไร้เมล็ด อ.ศรีสงคราม ซึ่งจากปัญหาที่พบในการเกิดโรคเหี่ยวเขียวในแตงโมได้แนะเกษตรกรใช้ เชื้อไตรโคเดอร์มา และสารชีวภัณฑ์ในการป้องกันและใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิต ในการจำหน่ายผลผลิตกลุ่มมีการแปรรูปเป็นน้ำแตงโม และขายผลสด ซึ่งปัจจุบันนับว่าเป็นที่นิยมของผู้บริโภค เนื่องจากมีรสชาติที่โดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ที่สำคัญประธานกลุ่มบอกว่าแตงโมไร้เมล็ดจัดจำหน่ายในตลาดบนห้างหลายๆที่ เป็นที่รู้จักของต่างชาติ ทำให้กลุ่มมีรายได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 • 49351390_626316217803576_5228807496704983040_o.jpg
 • 49409586_626316314470233_8599785370076315648_o.jpg
 • 49498811_626316584470206_248466426464043008_o.jpg
 • 49709873_626316341136897_5514296949282439168_o.jpg
 • 49742746_626316147803583_6023851740430860288_o.jpg
 • 49742778_626316591136872_421269809938825216_o.jpg
 • 49767915_626316704470194_5731210901017591808_o.jpg
 • 49786005_626316167803581_601415268207427584_o.jpg
 • 49802123_626316431136888_4761913048044666880_o.jpg
 • 49840965_626316161136915_8826138727920173056_o.jpg
 • 49844952_626316721136859_6076971994732036096_o.jpg
 • 49855675_626316247803573_2938648939257135104_o.jpg
 • 49855699_626316874470177_431123238009962496_o.jpg
 • 49899360_626316887803509_7980129371467808768_o.jpg
 • 49899589_626316421136889_1470922502405357568_o.jpg
 • 49914806_626316231136908_2191317942489055232_o.jpg
 • 49947202_626316397803558_2457975385107726336_o.jpg
 • 50011258_626316747803523_4049248815381741568_o.jpg
 • 50221113_626316574470207_4465153193260613632_o.jpg
 • 50324141_626316331136898_303335432534360064_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/01/2019