นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารระดับสูงร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 ชั้น 2 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน

 • DSC_8623.JPG
 • DSC_8634.JPG
 • DSC_8642.JPG
 • DSC_8626.JPG
 • DSC_8628.JPG
 • DSC_8633.JPG
 • DSC_8620.JPG
 • DSC_8652.JPG
 • DSC_8661.JPG
 • DSC_8635.JPG
 • DSC_8648.JPG
 • DSC_8649.JPG
 • DSC_8638.JPG
 • DSC_8656.JPG
 • DSC_8668.JPG
 • DSC_8673.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/06/2017