วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบแนวทางการปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในการประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
จากนั้นเวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านกิจกรรมร่วมแสดงความยินดีและการต้อนรับ เพื่อเตรียมการงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 21 ตุลาคม 2562) ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

  • 71116197_778911769210686_5035605797418041344_o.jpg
  • 71209077_778911915877338_5423259525396299776_o.jpg
  • 71253876_778911672544029_6727728268142706688_o.jpg
  • 71595923_778911535877376_7187900869646483456_n.jpg
  • 71769351_778911585877371_5713612972601901056_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/10/2019