นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมแมลงวันผลไม้ เพื่อกำหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานสากล

นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เป็นประธานการประชุมแมลงวันผลไม้ เพื่อกำหนดรูปแบบการส่งเสริมการจัดการแมลงวันผลไม้ในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นระบบตามมาตรฐานสากล ณ จังหวัดจันทบุรี

  • timeline_25610620_124651.jpg
  • timeline_25610620_124654.jpg
  • timeline_25610620_124656.jpg
  • timeline_25610620_124702.jpg
  • timeline_25610620_124706.jpg
  • timeline_25610620_124709.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/06/2018