เมื่อเวลาวันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และผลการดำเนินงานของนักเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนโคกศิลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 กันยายน 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวัน และผลการดำเนินงานของนักเรียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ณ โรงเรียนโคกศิลา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสนี้ นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุพิศ จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส ร่วมรับเสด็จ

  • 68686358_774477172987479_4336393428095991808_n.jpg
  • 70625012_774477469654116_8596303156621606912_n.jpg
  • 70706932_774477746320755_4191030861258293248_n.jpg
  • 70726073_774477649654098_7849227753357312000_n.jpg
  • 70789788_774476952987501_3098295081262645248_n.jpg
  • 70901098_774476869654176_3862233784556453888_n.jpg
  • 70999572_774477232987473_3058257864280768512_n.jpg
  • 71024678_774477129654150_162387267443228672_n.jpg
  • 71140188_774476842987512_7358795457985773568_n.jpg
  • 71226594_774477006320829_3653398361362399232_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 25/09/2019