วันพุธที่ 23 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดจันทบุรี โดยเยี่ยมชมสวนเจริญชัย แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตร ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชม ชิมผลไม้สดๆจากสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชน แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรไม้ผล แหล่งถ่ายทอดความรู้ชันโรง ผ่านกลไกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดจันทบุรี โดยเยี่ยมชมสวนเจริญชัย แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตร ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชม ชิมผลไม้สดๆจากสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชน แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรไม้ผล แหล่งถ่ายทอดความรู้ชันโรง ผ่านกลไกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางสระก้าว เกษตรกรสมาชิกที่มีความเข็มแข็ง ร่วมแรงใจในการเพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรจากใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ทดแทนการใช้สารเคมี และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ แหล่งจำหน่ายสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะปูอบโอ่ง ของฝากขึ้นชื่อที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไปฝาก

  • 57649069_1196038893907404_1813932334559264768_o.jpg
  • 57726488_1196038820574078_4728457138299469824_o.jpg
  • 58375632_1196038940574066_1530301400230133760_o.jpg
  • 58430400_1196038907240736_7867048444546777088_o.jpg
  • 58735012_1196038830574077_2024409268484046848_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019