นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

เตรียมความพร้อมรับเสด็จและติดตามความก้าวหน้าการจัดงานงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ปี 2562

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุมการตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก และโรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดนครนายก โดยกำหนด Theme ของการจัดงานชุมนุมยุวเกษตรกรฯ ในครั้งนี้ว่า " Infinite power - The spirit of 4-Hlub " หมายถึง จิตวิญญาณของกลุ่มยุวเกษตรกร คือ พลังที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อน สร้าง และพัฒนาภาคการเกษตรของประเทศไทย โดยกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.

  • 65279977_1243463009164992_7223256241563238400_n.jpg
  • 65316021_1243462962498330_2328846244165713920_n.jpg
  • 65377654_1243463242498302_7384209488145809408_n.jpg
  • 65530367_1243463059164987_4128543747141009408_n.jpg
  • 65797105_1243462982498328_7506589002082811904_n.jpg
  • 65867768_1243463202498306_8952124837564776448_n.jpg
  • 65948850_1243463145831645_2381490113579319296_n.jpg
  • 66183062_1243463095831650_7176462873521029120_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/07/2019