วันที่ 16 กันยายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการปรับโครงสร้างหนี้สินและติตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการปรับโครงสร้างหนี้สินและติตามเร่งรัดลูกหนี้ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • chatri-16092019-01.jpg
 • chatri-16092019-02.jpg
 • chatri-16092019-03.jpg
 • chatri-16092019-04.jpg
 • chatri-16092019-05.jpg
 • chatri-16092019-06.jpg
 • chatri-16092019-07.jpg
 • chatri-16092019-08.jpg
 • chatri-16092019-09.jpg
 • chatri-16092019-10.jpg
 • chatri-16092019-11.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/09/2019