วันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดตู้ปันสุข ณ ประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดตู้ปันสุข ณ ประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูติด BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแปรรูป ขนม และยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมความรู้และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มตามระบบตลาดนำการเกษตร เป็นโอกาสในการกระจายสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนโยบายตั้งตู้ปันสุขให้ประชาชนร่วมนำสิ่งของมาแบ่งปันหรือรับของที่จำเป็นจากตู้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะจบลง

  • 100060860_540560479946849_5420066414780219392_o.jpg
  • 100060978_540561476613416_8623858721899937792_o.jpg
  • 100061598_540560526613511_3553859577994805248_o.jpg
  • 100090069_540560369946860_4056886976631013376_o.jpg
  • 100398331_540560459946851_4585979698562990080_o.jpg
  • 100562584_540561386613425_4098734406364037120_o.jpg
  • 100890595_540561673280063_3977292251859517440_o.jpg
  • 101130495_540560236613540_1553721599197184_o.jpg
  • 101417250_540580303278200_961550135697866752_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/06/2020