วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาที่ประสบภัยแล้งและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่หนอนกระทู้ลายจุดเข้าทำลาย ในพื้นที่ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และมอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่ตรวจราชการภัยแล้งที่พะเยา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรทำนาที่ประสบภัยแล้งและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดที่หนอนกระทู้ลายจุดเข้าทำลาย ในพื้นที่ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา และมอบแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา อาทิ การบริหารจัดการน้ำและปรับพื้นที่การเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการป้องกันกำจัดและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชสู่ความยั่งยืน โดยมีนายนาวิน อินทรจักร เกษตรจังหวัดพะเยาและเกษตรกร ให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่

  • 67164066_1259134557597837_8880544959854280704_n.jpg
  • 67168461_1259134587597834_8410934391055843328_n.jpg
  • 67445064_1259134527597840_2521360959138693120_n.jpg
  • 67492581_1259134444264515_2586939908543217664_n.jpg
  • 67502995_1259134480931178_841841584612835328_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019