วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เพื่อร่วมหารือแนวทางการปฏิบัติงานตามประกาศ คปก. กรณีรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง แก่เกษตรกรที่ได้รับจัดสรรที่ดินทำกิน

  • 127811705_662840344385528_6751955088381329920_o.jpg
  • 127972919_662839937718902_8305931294579688487_o.jpg
  • 128125551_662840177718878_5744944120685937016_o.jpg
  • 128153258_662840161052213_4207151624020475695_o.jpg
  • 128377601_662840501052179_5216048403144252775_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 15/12/2020