กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ ปัญญาภิวัฒน์ ต่อยอดยุวเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมจับมือ ปัญญาภิวัฒน์ ต่อยอดยุวเกษตรกร วางแนวทางจัดตั้งยุวเกษตรกรระดับมหาวิทยาลัย สร้างบุคลากรด้านการเกษตรศักยภาพสูงในอนาคต นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญกับการพัฒนายุวเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ ตลอดจน Young Smart Farmer ให้มีความรู้ด้านการเกษตรรอบด้านและสามารถนำไปปรับใช้กับอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • 87900274_1472423489602275_4296305685118844928_o.jpg
  • 89025324_1472423559602268_2752438969986711552_o.jpg
  • 89089303_1472423146268976_6718071012702814208_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/04/2020