วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบทบาทภารกิจของคณะทำงานศูนย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ระดับเขตและระดับจังหวัด

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงบทบาทภารกิจของคณะทำงานศูนย์ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การชี้แจงแนวทางการจัดตั้งศูนย์ระดับเขตและระดับจังหวัด แนวทางการดำเนินงาน ระบบที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง การประมวลผล และการใช้ข้อมูล การกำหนดช่วงเวลาในการรายงาน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และพิจารณาประเด็นการนำเสนอ VDO Conference ให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบ

  • 87174011_1472270592950898_3479159277694746624_n.jpg
  • 87469091_1472270652950892_9107964032228261888_n.jpg
  • 88206523_1472270626284228_1273254767275016192_n.jpg
  • 88240599_1472270779617546_3361103210981883904_n.jpg
  • 88246855_1472270689617555_4321760757986361344_n.jpg
  • 88953904_1472270986284192_4347644898086748160_n.jpg
  • 89015804_1472270546284236_7070114037253537792_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 08/04/2020