รองดาเรศร์ ประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานกสก. ณ ห้องOR

วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2561เพื่อขับเคลื่อนการทำงานพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรต้องบูรณาการระบบข้อมูลต่างๆ ของกรมฯ เข้าระบบ big data พร้อมเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวันที่ 26 มีนาคมนี้

โดยมีผู้บริหารและคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

 • IMG_5822.jpg
 • IMG_5826.jpg
 • IMG_5845.jpg
 • IMG_5852.jpg
 • IMG_5853.jpg
 • IMG_5863.jpg
 • IMG_5836.jpg
 • IMG_5839.JPG
 • IMG_5840.JPG
 • IMG_5842.JPG
 • IMG_5829.JPG
 • IMG_5860.JPG
 • IMG_5875.JPG
 • IMG_5856.JPG
 • IMG_5857.JPG
 • IMG_5867.JPG
 • IMG_5843.JPG
 • IMG_5868.JPG
 • IMG_5869.JPG
 • IMG_5833.JPG
 • IMG_5834.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/03/2018