นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562” เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

เกษตรฯ เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร “การสร้างความเข้าใจพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562” เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ดังกล่าว ให้สามารถช่วยเหลือ สนับสนุนและส่งเสริมเกษตรกรสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ

  • 67403911_1267555643422395_828157041418698752_n.jpg
  • 67618409_1267555856755707_3507031820149456896_n.jpg
  • 67679758_1267555633422396_5305162536235040768_n.jpg
  • 67758793_1267555650089061_8621953994098475008_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019