นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มและเมล่อนของเกษตรกรตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ณ สวนส้มเจ้าจอมขวัญ ของนางสาวฤดี พวงจำปา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านวิชาการเพิ่มเติมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนส้มและเมล่อนของเกษตรกรตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ณ สวนส้มเจ้าจอมขวัญ ของนางสาวฤดี พวงจำปา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาช่วยให้ความรู้ด้านวิชาการเพิ่มเติมแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต

  • 66521732_1254628481381778_4975509043054379008_n.jpg
  • 66796103_1254628431381783_2497810910425382912_n.jpg
  • 67193016_1254628518048441_6757825942959161344_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019