วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Mr.Willem Schoustra ที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo \'Expo 2022 Floriade Almere\' ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ต้อนรับ Mr.Willem Schoustra ที่ปรึกษาด้านการเกษตรประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อหารือการเข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo 'Expo 2022 Floriade Almere' ณ เมือง Almere ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

  • 51000314_639851073116757_6670178828817530880_o.jpg
  • 51168273_639851163116748_8479626401475985408_o.jpg
  • 51341523_639851083116756_4044369938691915776_o.jpg
  • 51416316_639851263116738_1574919023739535360_o.jpg
  • 51544727_639851293116735_952631829381251072_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/02/2019