นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาที่ดินของกรมส่งเสริมการเกษตร


วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เดินทางไปยังสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ การแก้ไขปัญหาที่ดินของกรมส่งเสริมการเกษตร รับทราบปัญหาการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ กทม. (COO) ที่พบว่าในส่วนของเกษตรกทม.ดำเนินงานได้ไม่คล่องตัวและเกษตร กทม.ไม่ได้เป็นประธานและเลขาฯ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งหัวหน้าสนง.เกษตรพื้นที่ (เกษตรอำเภอ) บางเขต ไม่ได้เป็นคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว จึงมอบหมายให้เกษตร กทม.สรุปรายงานสภาพปัญหาและจัดทำข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป

ต่อมาเวลา 14.30 น. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ นางสาวพรทิพย์ เทียนทรัพย์ เจ้าของสวน “ภูมิใจการ์เด้น” สวนลิ้นจี่โบราณ (รุกขมรดก) ณ เขตจอมทอง แขวงบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ ปลูกลิ้นจี่บางขุนเทียน ประมาณ 100 ต้น บางต้นอายุกว่า 150 ปี มีจุดเด่นคือสีชมพูเข้ม เนื้อแห้ง หวาน ไม่ฝาด โดยปัจจุบันจัดเป็นพืชสำคัญ 1 ใน 65 ชนิดของไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เมื่อเดือนมีนาคม 2561 นอกจากนี้ภายในสวนยังปลูกพืชอื่นๆ ผสมผสานด้วยกว่า 200 ชนิด เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปเข้าชมได้

 • timeline_25610411_165142.jpg
 • timeline_25610411_165145.jpg
 • timeline_25610411_165149.jpg
 • timeline_25610411_165153.jpg
 • timeline_25610411_165155.jpg
 • timeline_25610411_165201.jpg
 • timeline_25610411_165204.jpg
 • timeline_25610411_165208.jpg
 • timeline_25610411_165215.jpg
 • timeline_25610411_165217.jpg
 • timeline_25610411_165220.jpg
 • timeline_25610411_165222.jpg
 • timeline_25610411_165226.jpg
 • timeline_25610411_165231.jpg
 • timeline_25610411_165235.jpg
 • timeline_25610411_165238.jpg
 • timeline_25610411_165241.jpg
 • timeline_25610411_165245.jpg
 • timeline_25610411_140520.jpg
 • timeline_25610411_140524.jpg
 • timeline_25610411_140526.jpg
 • timeline_25610411_140528.jpg
 • timeline_25610411_140530.jpg
 • timeline_25610411_140532.jpg
 • timeline_25610411_140534.jpg
 • timeline_25610411_140536.jpg
 • timeline_25610411_140537.jpg
 • timeline_25610411_140539.jpg
 • timeline_25610411_140541.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2018