นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา

วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม  เวลา 09.30 น นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนของจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีนายมุรธาธีร์  รักชาติเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดนครราชสีมา และคณะให้การต้อนรับ ภายในงาน ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (10) ชุมชน และพิธีมอบเงินโครงการให้กับตัวแทนประธานชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน

         ต่อจากนั้น เวลา 16.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี พื้นที่จัดทำตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ต่อไป

 • DSC_5109.JPG
 • DSC_5114.JPG
 • DSC_5135.JPG
 • DSC_5141.JPG
 • DSC_5160.JPG
 • DSC_5178.JPG
 • DSC_5181.JPG
 • DSC_5187.JPG
 • DSC_5247.JPG
 • DSC_5250.JPG
 • DSC_5273.JPG
 • DSC_5296.JPG
 • DSC_5305 3.jpg
 • DSC_5327.JPG
 • DSC_5350.JPG
 • DSC_5353.JPG
 • DSC_5360.JPG
 • DSC_5221.JPG
 • DSC_5328.JPG
 • DSC_5335.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 17/07/2017