วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง เพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วงปี 2562 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสำรวจผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อเตรียมมาตรการเยียวยาเกษตรกร และเตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำและการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมการติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วง เพื่อหารือมาตรการรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเนื่องจากฝนทิ้งช่วง และจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งฝนทิ้งช่วงปี 2562 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอสำรวจผลกระทบจากภัยแล้ง เพื่อเตรียมมาตรการเยียวยาเกษตรกร และเตรียมวางแผนการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำและการดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบต่อไป

  • 67102139_1260451407466152_3100015091110641664_n.jpg
  • 67405591_1260451400799486_857327325421764608_n.jpg
  • 67432251_1260451420799484_3894480214331228160_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/07/2019