วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับเสด็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ามาสนับสนุนในส่วนของการให้องค์ความรู้เรื่องการวางแผนการผลิตพืช การผลิตสารชีวภัณฑ์และจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช เป็นต้น ซึ่งทหารที่เข้าร่วมโครงการหากปลดประจำการไปแล้วจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพและสร้างเครือข่ายการทำเกษตรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครอบครัว พัฒนาขยายผลสู่ชุมชนทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและทำให้เกิดความเข้มแข็งสู่ชุมชนอื่น ๆ ต่อไป

  • 67689000_1272472702930689_6061393328010690560_n.jpg
  • 67724624_1272472619597364_1611138216658731008_n.jpg
  • 67769349_1272472509597375_7780175021518880768_n.jpg
  • 67780573_1272472602930699_3560483401112748032_n.jpg
  • 67839883_1272472662930693_4831529700499128320_n.jpg
  • 67883662_1272472732930686_8635805358117355520_n.jpg
  • 67897748_1272472539597372_9219284550838910976_n.jpg
  • 67918999_1272472769597349_332346343185973248_n.jpg
  • 68399860_1272472869597339_909761102215118848_n.jpg
  • 68630483_1272472909597335_5109535142498533376_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019