วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดบ้าน My little farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดบ้าน My little farm ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร ปี 9 ณ โรงถ่ายกันตนามูฟวี่ทาว์น ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โครงการ  My Little Farm : ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร เป็นโครงการที่ให้เยาวชนเรียนรู้วิธีการทำการเกษตรแบบครบวงจร ทั้งในด้านความรู้ทางด้านการเกษตร ด้านต้นทุน ด้านการบริหารโครงการ และด้านการปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคต และต่อยอดความสามารถทางการเกษตรของเยาวชนไทย โดยจะจัดการแข่งขันประกอบการเกษตรบนพื้นที่ขนาด 1 ไร่ต่อทีม แบบ Reality ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2561 ณ กันตนา มูฟวี่ทาวน์ 
สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท

ด้านผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4 – 6 จำนวน 9 ทีม ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านแม่ต่ำตาดควันวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
2. โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
3. โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม จังหวัดพิจิตร
4. โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี
5. โรงเรียนหนองโพธิ์วิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม
6. โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
7. โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
8. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดระยอง
9. โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด

  • timeline_20180313_100623.jpg
  • timeline_20180313_100624.jpg
  • timeline_20180313_100626.jpg
  • timeline_20180313_100628.jpg
  • timeline_20180313_100630.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/03/2018