นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ)

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ด้วยวิธีผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 3 กลุ่ม และเกษตรอำเภอ ใน 29 จังหวัด ที่พบการระบาด ของหนอนหัวดำมะพร้าวและจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวัง 26 จังหวัด ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวม 355 คน เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวและสามารถนำไปวางแผนปฏิบัติในพื้นที่เป้าหมายของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 • DSC_4296.JPG
 • DSC_4305.JPG
 • DSC_4309.JPG
 • DSC_4316.JPG
 • DSC_4319.JPG
 • DSC_4311.JPG
 • DSC_4312.JPG
 • DSC_4315.JPG
 • DSC_4321.JPG
 • DSC_4326.JPG
 • DSC_4338.JPG
 • DSC_4366.JPG
 • DSC_4370.JPG
 • DSC_4385.JPG
 • DSC_4380.JPG
 • DSC_4382.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/05/2017