วันที่ 20 มีนาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือร่วมกับชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในหน้าแล้งให้กับเกษตรกร

วันที่ 20 มีนาคม 2562 ช่วงบ่าย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการหารือร่วมกับชมรมสื่อเกษตรดิจิทัลและเอสเอ็มอีไทย เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำในหน้าแล้งให้กับเกษตรกร โดยมีแผนกำหนดจะจัดการสัมมนาระบบน้ำเพื่อการเกษตร โดยมีวิทยากรจากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยมาให้ความรู้ต่อไป ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการระบบน้ำ สามารถใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับความต้องการของพืช ส่งผลให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อไป

  • 54377071_1173542682823692_5067754237513957376_n.jpg
  • 54463128_1173542696157024_3984413500909813760_n.jpg
  • 54514176_1173542712823689_1519990175889883136_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/04/2019