วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ให้แก่ YoungSmartFarmer ทั้งหมด 500 ราย

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมุ่งเน้นพัฒนาการทำตลาดออนไลน์ให้แก่ YoungSmartFarmer ทั้งหมด 500 ราย

  • 80061657_850528362049026_6886669610309910528_o.jpg
  • 80081770_850528405382355_8141099737790021632_o.jpg
  • 80551306_850528742048988_2531390154451451904_o.jpg
  • 80818316_850528638715665_804180601237143552_o.jpg
  • 81341889_850528455382350_952401683558694912_o.jpg
  • 81357147_850528305382365_9136958823867613184_o.jpg
  • 81358616_850528488715680_8772264324606459904_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 27/12/2019