นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้หลายแขนง ทั้งทางด้านปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน การปลูกข้าว และพืชสวน

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามงานและประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ที่พร้อมถ่ายทอดความรู้หลายแขนง ทั้งทางด้านปศุสัตว์ ประมง พัฒนาที่ดิน การปลูกข้าว และพืชสวน

โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยองร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ เช่นโครงการแปลงเกษตรสมัยใหม่ จำนวน 3 จุด ได้แก่

1.แปลงทดสอบเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนสมัยใหม่
2.โรงเรือนไม้ดอกไม้ประดับสมัยใหม่
3.แปลงมะม่วงสมัยใหม่

โดยทั้ง 3 จุด ได้ติดตั้งระบบการให้น้ำอัตโนมัติควบคู่กับระบบเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนที่ติดตั้งในแปลง เพื่อการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งในแต่ละปี มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

  • 64397702_1232445020266791_6523809409976500224_n.jpg
  • 64555324_1232445036933456_8411063175650213888_n.jpg
  • 64712866_1232445140266779_5868058712370839552_n.jpg
  • 64782333_1232445010266792_2045797015912185856_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 24/06/2019