วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ พร้อมด้วยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดยโสธร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาเวียง ติดตามการดำเนินงานขั้นตอนกระบวนการแปรรูปถั่วลิสง พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมแปลงปลูกถั่วลิสง และแตงโมอินทรีย์ ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว ทั้งนี้ยังได้ติดตามการดำเนินงานเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บ้านปลาอีด ตำบลนาแก อำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยโสธร ภาพ/ข่าว สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร

 • 51226016_2349747218593220_3064020593700503552_o.jpg
 • 51325153_2349747188593223_1399642851498786816_o.jpg
 • 51392166_2349747118593230_1839459511337746432_o.jpg
 • 51429186_2349747061926569_3686966043336507392_o.jpg
 • 51446485_2349747105259898_4917728521603776512_o.jpg
 • 51472155_2349746888593253_5854326542284357632_o.jpg
 • 51479915_2349747461926529_6286541702714884096_o.jpg
 • 51596322_2349746948593247_7287408127954124800_o.jpg
 • 51642157_2349747341926541_7059156562069159936_o.jpg
 • 51658838_2349746905259918_6007716832495009792_o.jpg
 • 51692423_2349747488593193_5555709268763607040_o.jpg
 • 51735324_2349747021926573_8235642636673744896_o.jpg
 • 51741886_2349746925259916_2030080815748087808_o.jpg
 • 51879019_2349747355259873_4743063901166370816_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019