พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิด "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน" ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 • DSC_2600.JPG
 • DSC_2626.JPG
 • DSC_2630.JPG
 • DSC_2636.JPG
 • DSC_2638.JPG
 • DSC_2609.JPG
 • DSC_2610.JPG
 • DSC_2612.JPG
 • DSC_2710.JPG
 • DSC_2662.JPG
 • DSC_2664.JPG
 • DSC_2668.JPG
 • DSC_2688.JPG
 • DSC_2735.JPG
 • DSC_27355.jpg
 • DSC_2742.JPG
 • DSC_2759.JPG
 • DSC_2760.JPG
 • DSC_2792.JPG
 • DSC_2798.JPG
 • DSC_2801.JPG
 • DSC_2840.JPG
 • DSC_2855.JPG
 • DSC_2867.JPG
 • DSC_2914.JPG
 • DSC_2916.JPG
 • DSC_2928.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 31/07/2017