9 พ.ย.2561 9.00 นายสำราญ สาราบรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตรในการรับรองแหล่งผลิตพืช ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช (GAP พืช)ครั้งที่ 1/2561 ณ.ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขการพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 45553276_589356664832865_5308420715605655552_o.jpg
 • 45630234_589356398166225_6713997974956933120_o.jpg
 • 45637717_589356541499544_3083968500587298816_o.jpg
 • 45641520_589356274832904_9122804260927438848_o.jpg
 • 45655274_589356154832916_6964569807274377216_o.jpg
 • 45655346_589356924832839_4455868698032340992_o.jpg
 • 45661015_589356848166180_3374793264619061248_o.jpg
 • 45668795_589356358166229_2562089120394379264_o.jpg
 • 45679759_589356284832903_5476200988798877696_o.jpg
 • 45683117_589356824832849_2179294671170174976_o.jpg
 • 45693335_589356498166215_2111830166698196992_o.jpg
 • 45728338_589356671499531_3977115934862082048_o.jpg
 • 45745185_589356408166224_3671661734831063040_o.jpg
 • 45761064_589356601499538_6764833839232581632_o.jpg
 • 45801799_589356171499581_6554879100316549120_o.jpg
 • 45824993_589356524832879_6401054932509655040_o.jpg
 • 45848186_589356144832917_4493624097674100736_o.jpg
 • 45891326_589356254832906_8080038677369061376_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2018