นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance

วันที่ 21 กรกฎาคม เวลา 09.00น. นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ระดับ Advance ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่มีหน้าที่ในการประสานงานระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรรุ่นใหม่ Future DOAE จำนวน 60 คน มีกำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2561

 • IMG_0645.JPG
 • IMG_0632.JPG
 • IMG_0618.JPG
 • IMG_0659.JPG
 • IMG_0667.JPG
 • IMG_0668.JPG
 • IMG_0694.JPG
 • IMG_0706.JPG
 • IMG_0715.JPG
 • IMG_0735.JPG
 • IMG_0743.JPG
 • IMG_0744.JPG
 • IMG_0748.JPG
 • IMG_0746.JPG
 • IMG_0749.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 26/07/2018