อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ พบปะ เกษตรกรแปลงใหญ่ผัก บางท่าข้าม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ พบปะ เกษตรกรแปลงใหญ่ผัก บางท่าข้าม ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

  • 72215296_1326452567532702_7949812872362590208_n.jpg
  • 73084144_1326452607532698_6281220186695532544_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019