นายสำราญ สาราบรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงนโยบายคณะทำงานด้านการเกษตรของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมการเข้าตลาดของสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสำราญ สาราบรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงนโยบายคณะทำงานด้านการเกษตรของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อส่งเสริมการเข้าตลาดของสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   ณ ฮอลล์ 1 อิมเพคเมืองทองธานี และเยี่ยมชมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกร ณ ส่วนจัดแสดงสินค้า GMS Pavilion ภายในงาน Thaifex World of Food Asia 2017 ฮอลล์ 1 อิมเพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 • DSC_2927.JPG
 • DSC_2939.JPG
 • DSC_2957.JPG
 • DSC_2966.JPG
 • DSC_2968.JPG
 • DSC_2984.JPG
 • DSC_2990.JPG
 • DSC_2993.JPG
 • DSC_3002.JPG
 • DSC_3003.JPG
 • DSC_3006.JPG
 • DSC_3008.JPG
 • DSC_3014.JPG
 • DSC_3016.JPG
 • DSC_3017.JPG
 • DSC_3075.JPG
 • DSC_3076.JPG
 • DSC_3080.JPG
 • DSC_3095.JPG
 • DSC_3096.JPG
 • DSC_3097.JPG
 • DSC_3091.JPG
 • DSC_3092.JPG
 • DSC_3093.JPG
 • DSC_3098.JPG
 • DSC_3101.JPG
 • DSC_3107.JPG
 • DSC_3121.JPG
 • DSC_3123.JPG
 • DSC_3127.JPG
 • DSC_3129.JPG
 • DSC_3133.JPG
 • DSC_3138.JPG
 • DSC_3091.JPG
 • DSC_3135.JPG
 • DSC_3143.JPG
 • 60494.jpg
 • 60495.jpg
 • 60496.jpg
 • 60498.jpg
 • 60501.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 01/06/2017