วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัลเครือข่ายเกษตรกร PIM ดีเด่น 2562 ในฐานะค์กรดีเด่นผู้สนับสนุน IAM ณ สถาบันปัญญาการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัลเครือข่ายเกษตรกร PIM ดีเด่น 2562 ในฐานะค์กรดีเด่นผู้สนับสนุน IAM ณ สถาบันปัญญาการจัดการปัญญาภิวัฒน์

  • 79107248_842023736232822_3201794133714796544_o.jpg
  • 79303081_842023989566130_4508029718632595456_o.jpg
  • 79403076_842024426232753_6557751913746530304_o.jpg
  • 80100715_842024069566122_1096007089081286656_o.jpg
  • 80197224_842024269566102_1742749479330643968_o.jpg
  • 80499391_842023826232813_1345853252314333184_o.jpg
  • 80770230_842023876232808_2434809933535903744_o.jpg
  • 81208496_842023946232801_3590336567736008704_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 18/12/2019