เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน

เกษตรฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดพิจิตร
................................................................................
วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามผลการดำเนินงาน 1. โครงการการผันน้ำเข้าบึงสีไฟ 2. โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงสีไฟ 3. โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาวังยาง -หนองขวัญ และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร 4. ผลความก้าวหน้าการดำเนินการซ่อมแซมฝ่ายยางสามงาม ตำบลรังนก อำเภอสามงาม จังหวัดพิจิตร 5. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม 6. การขยายและการผลิตข้าวเพื่อการส่งออก และ 7. การรับรองมาตรฐานข้าว Eบ/NOP ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร พร้อมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะภัยแล้ง เพื่อให้เกษตรกรรับทราบข้อมูล และเตรียมการรับมือได้อย่างเหมาะสม

  • 81719618_460325551303676_3249897883394113536_o.jpg
  • 81979408_460324517970446_329942643263930368_o.jpg
  • 82185323_460324864637078_6123897368594087936_o.jpg
  • 82241870_460325704636994_4195421885497868288_o.jpg
  • 82607013_460324707970427_3028481375708643328_o.jpg
  • 82662009_460325184637046_1745018085351358464_o.jpg
  • 82796041_460324914637073_5898872706127888384_o.jpg
  • 82883901_460324551303776_5392305511410434048_o.jpg
  • 83032050_460325321303699_1651475235242770432_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 14/01/2020