กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่เกษตรกรชาวกรุงเทพที่ วัดมะพร้าวเตี้ย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวแก่เกษตรกรชาวกรุงเทพที่ วัดมะพร้าวเตี้ย เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่คือกิจกรรมการให้บริการปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรในพื้นที่ได้อย่างตรงจุด

  • 67289567_1266923670152259_8111409066959437824_n.jpg
  • 67481481_1266923500152276_6251333579456905216_n.jpg
  • 67584001_1266923576818935_9055307827668582400_n.jpg
  • 67712843_1266923750152251_2398229555341950976_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019