วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2563 ของภาคตะวันออก จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2563 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของแต่ละจังหวัดภายในเขต ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วางแผนการปฏิบัติงานวิชาการร่วมกัน เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงโครงการและวิชาการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานทางวิชาการในพื้นที่

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2563 ของภาคตะวันออก จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2563 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ของแต่ละจังหวัดภายในเขต ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ วางแผนการปฏิบัติงานวิชาการร่วมกัน เป็นเวทีในการนำเสนอผลงานส่งเสริมการเกษตรเชื่อมโยงโครงการและวิชาการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานทางวิชาการในพื้นที่

  • 69608691_843478329420696_7473254111631114240_o.jpg
  • 79530885_843478556087340_2238855465154904064_o.jpg
  • 79673505_843478392754023_3230483591834107904_o.jpg
  • 79700128_843478469420682_7724006598862962688_o.jpg
  • 79726218_843478649420664_2974509588306460672_o.jpg
  • 79974213_843479419420587_5342713310749917184_o.jpg
  • 80219754_843478799420649_541076526796374016_o.jpg
  • 80357595_843479256087270_5125113482802364416_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/12/2019