ว่าที่ร้อยตรีสมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสรุปประเด็นและนำเสนอข้อมูล รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยการฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสรุปประเด็น มีทักษะด้านการคิดย่างเป็นระบบ สามารถจับประเด็นได้ชัดเจน ลำดับความสำคัญของข้อมูลได้ดี เกิดความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้อย่างถูกต้องและชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • 51582943_643662289402302_6063779169458716672_o.jpg
 • 52426813_643662492735615_9055871683860103168_o.jpg
 • 51593442_643662266068971_3521911403633967104_o.jpg
 • 51600702_643662569402274_7583316458227105792_o.jpg
 • 51632705_643662282735636_76723736702615552_o.jpg
 • 51648796_643662589402272_2024893160974450688_o.jpg
 • 51651202_643662339402297_6103572853204975616_o.jpg
 • 51668550_643662679402263_2912812297200074752_o.jpg
 • 51674634_643662352735629_7342387806741725184_o.jpg
 • 51720817_643662466068951_265788300151750656_o.jpg
 • 51885745_643662512735613_684429920817905664_o.jpg
 • 51885867_643662362735628_904385370823589888_o.jpg
 • 51993438_643662666068931_2626763974888128512_o.jpg
 • 52063556_643662549402276_5962692269424246784_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/02/2019

 X