นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นางดาเรศร์  กิตติโยภาส  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยท่านประธานในพิธีได้มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน การเรียนรู้งานจากรุ่นพี่  ตลอดจนการเป็นข้าราชการที่ดีในอุดมคติแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 33 คน

 • IMG_2382.JPG
 • IMG_2388.JPG
 • IMG_2409.JPG
 • IMG_2388.JPG
 • IMG_2396.JPG
 • IMG_2402.JPG
 • IMG_2420.JPG
 • IMG_2422.JPG
 • IMG_2429.JPG
 • IMG_2447.JPG
 • IMG_2454.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 06/12/2017