นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร และมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ภายในงานกับ ผัก-ผลไม้ ทั้งแบบสดและแปรรูป ข้าว สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นเกษตรอินทรีย์และมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งหมดกว่า 50 ร้าน ภายใต้แนวคิด \" สินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน จากเกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย\" โดยมุ่งหวังให้ตลาดเกษตรกรนี้เป็นศูนย์กลางแหล่งค้าปลีก/ ส่ง สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี

เปิดตัว ตลาดเกษตรกร และมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร และมหกรรมของดีและสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น. ภายในงานกับ ผัก-ผลไม้ ทั้งแบบสดและแปรรูป ข้าว สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น ที่เป็นเกษตรอินทรีย์และมีมาตรฐานอาหารปลอดภัยทั้งหมดกว่า 50 ร้าน ภายใต้แนวคิด " สินค้าเกษตรคุณภาพได้มาตรฐาน จากเกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย" โดยมุ่งหวังให้ตลาดเกษตรกรนี้เป็นศูนย์กลางแหล่งค้าปลีก/ ส่ง สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดกาญจนบุรี

นอกจากนี้ยังมี street food การแสดงทางวัฒนธรรม และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ การล่องเรือในแม่น้ำแม่กลอง

  • 67269824_1264189563759003_4344301227392106496_n.jpg
  • 67402100_1264189500425676_4879808324066869248_n.jpg
  • 67407490_1264189373759022_1568307059026296832_n.jpg
  • 67636518_1264189347092358_1695162637555335168_n.jpg
  • 67833001_1264189470425679_3691019405837205504_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 29/08/2019