นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า

9.30 น. นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรพร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักแปลงใหญ่ปลอดภัยสูง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเห็ดและผักปลอดสารพิษบ้านหนองหว้า และสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด พร้อมชื่นชมเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง จนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มตามคำกล่าวที่ว่า ร่วมกันคิด ร่วมกันผลิต ร่วมกันซื้อ ร่วมกันขาย ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา

  • S__16171083.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 05/02/2018