ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน

13 มิถุนายน 2561
ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 ณ.โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยมีคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

 • DSC_1399.JPG
 • DSC_1401.JPG
 • DSC_1382.JPG
 • DSC_1374.JPG
 • DSC_1370.JPG
 • DSC_1372.JPG
 • DSC_1373.JPG
 • DSC_1384.JPG
 • DSC_1385.JPG
 • DSC_1390.JPG
 • DSC_1380.JPG
 • DSC_1383.JPG
 • DSC_1364.JPG
 • DSC_1369.JPG
 • DSC_1425.JPG

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/06/2018