นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการเกษตร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมหารือด้วย

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือแนวทางความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านการเกษตรร่วมกัน วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านส่งเสริมการเกษตร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมหารือด้วย

  • 78415625_1381647428679882_3253735509687533568_n.jpg
  • 79235402_1381647348679890_809393291375149056_n.jpg
  • 79303077_1381647268679898_5826793873476681728_n.jpg
  • 79320086_1381647338679891_7129738220660588544_n.jpg
  • 79872700_1381647275346564_5775218467372269568_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 11/12/2019