นที่ 15 กันยายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15 กันยายน 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ9101ตามรอยพ่อฯ ณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 • DSC_2380.jpg
 • DSC_2386.jpg
 • DSC_2388.jpg
 • DSC_2390.jpg
 • DSC_2401.jpg
 • DSC_2403.jpg
 • DSC_2404.jpg
 • DSC_2413.jpg
 • DSC_2414.jpg
 • DSC_2420.jpg
 • DSC_2425.jpg
 • DSC_2426.jpg
 • DSC_2427.jpg
 • DSC_2428.jpg
 • DSC_2430.jpg
 • DSC_2445.jpg
 • DSC_2447.jpg
 • DSC_2450.jpg
 • DSC_2458.jpg
 • DSC_2463.jpg
 • DSC_2466.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 20/09/2017