ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562

ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ร่วมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณพระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดขึ้นเพื่อสืบสานการจัดงานฤดูหนาวในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เรียนรู้สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ และแสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยสามารถเข้าชมงานได้ตั้งแต่เวลา 10.00-22.00 น. จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562

\r\n\r\n

\\r\\n\\r\\n

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

\\r\\n

\r\n
 • 49274353_629647657470432_993349747139936256_o.jpg
 • 49314166_629647714137093_7653716151939104768_o.jpg
 • 49899483_629647857470412_7784707998722555904_o.jpg
 • 49899890_629648470803684_7017311365719130112_o.jpg
 • 49948234_629647827470415_1610644084966293504_o.jpg
 • 49948395_629647840803747_2686362057778921472_o.jpg
 • 49948441_629650620803469_8390503613880860672_o.jpg
 • 50014544_629649670803564_8146338571393957888_o.jpg
 • 50024007_629649110803620_4711586519645683712_o.jpg
 • 50029837_629648110803720_3650583598710390784_o.jpg
 • 50053207_629647970803734_6949819201657765888_o.jpg
 • 50073233_629648100803721_1633096511837437952_o.jpg
 • 50163167_629649800803551_1393701683367772160_o.jpg
 • 50196314_629647944137070_3435970422300999680_o.jpg
 • 50237715_629647734137091_6364542071201595392_o.jpg
 • 50261819_629650494136815_6026128064507805696_o.jpg
 • 50283573_629648677470330_1296403369690136576_o.jpg
 • 50306265_629648054137059_2518639783824064512_o.jpg
 • 50309837_629647667470431_2481825690689732608_o.jpg
 • 50324139_629649020803629_5046750065025089536_o.jpg
 • 49899483_629647857470412_7784707998722555904_o.jpg
 • 49899890_629648470803684_7017311365719130112_o.jpg
 • 49948234_629647827470415_1610644084966293504_o.jpg
 • 49948395_629647840803747_2686362057778921472_o.jpg
 • 49948441_629650620803469_8390503613880860672_o.jpg
 • 50014544_629649670803564_8146338571393957888_o.jpg
 • 50024007_629649110803620_4711586519645683712_o.jpg
 • 50029837_629648110803720_3650583598710390784_o.jpg
 • 50053207_629647970803734_6949819201657765888_o.jpg
 • 50073233_629648100803721_1633096511837437952_o.jpg
 • 50163167_629649800803551_1393701683367772160_o.jpg
 • 50196314_629647944137070_3435970422300999680_o.jpg
 • 50237715_629647734137091_6364542071201595392_o.jpg
 • 50261819_629650494136815_6026128064507805696_o.jpg
 • 50283573_629648677470330_1296403369690136576_o.jpg
 • 50306265_629648054137059_2518639783824064512_o.jpg
 • 50309837_629647667470431_2481825690689732608_o.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 21/01/2019