นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรเเห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ โดยมี นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด \"นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา\"

ก.เกษตรฯ กำหนดจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรเเห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 ณ กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ โดยมี นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยในปีนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรไทยยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา"

  • 72781131_1333266756851283_515307779582328832_n.jpg
  • 73021592_1333267006851258_7649747808316030976_n.jpg
  • 74524048_1333266970184595_355412696977375232_n.jpg
  • 74593345_1333266686851290_2259739662027325440_n.jpg
  • 74805413_1333266896851269_554701331290390528_n.jpg
  • 75196272_1333266650184627_6984714990599012352_n.jpg
  • 75402237_1333266733517952_2664848124211625984_n.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 28/10/2019