วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร และศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ

  • S__238657555.jpg
  • S__238657556.jpg
  • S__238657557.jpg
  • S__238657558.jpg
  • S__238657559.jpg
  • S__238657560.jpg
  • S__238657562.jpg
  • S__238657563.jpg

Update Date : บันทึกเมื่อ : 13/05/2019